Τα ΒΒ-12® και LGG® είναι εµπορικά σήµατα της Chr. Hansen A/S.
Τα ΒΒ-12® και LGG® είναι εµπορικά σήµατα της Chr. Hansen A/S.

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ
ΣΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ

Για βρέφη
και παιδιά

Τα ΒΒ-12® και LGG® είναι εµπορικά σήµατα της Chr. Hansen A/S.